Куплю т2 эфен лук 3 эпохи, с гравами, статы на пробив брони и силу крита.